Om os

Anne Frølich, overlæge, forskningsleder, ekstern lektor, Ph.d.

E-mail: Anne.Froelich@regionh.dk

Tlf. direkte:  +45 35313335
Mobil:           +45 40147233

Forskningsenheden for Kroniske Sygdomme

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Bispebjerg Bakke 23, 20D, 2. sal, 2400 København NV, Danmark

www.bispebjerghospital.dk

Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

 

Redaktion og initiativtagere til Hvidbog om multisygdom

Anne Frølich, overlæge, forskningsleder, ekstern lektor, Ph.d. Forskningsenheden for Kroniske Sygdomme.

Inge Kristensen, direktør, Dansk Selskab for patientsikkerhed

Frede Olesen, prof., dr.med. Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet.

 

Forfattere der har bidraget til Hvidbog om multisygdom

 1. Line Gade, kommunikationsrågiver, podcastvært, foredragsholder og moderator. E-mail:  line@sundhedskommunikation.com (sundhedskommunikation.com)
 2. Søren Brostrøm, direktør. Sundhedsstyrelsen.E-mail: sbro@sst.dk
 3. Helle Høstrup, sygeplejerske, cand. cur., sundhedsantropolog. helle.hoestrup@regionh.dk
 4. Alexandra Ryborg Jønsson, antropolog, PhD studerende, ViBIS, Forskningsenheden for almen praksis, KU & Yale University. E-mail: alexandraj@sund.ku.dk
 5. Janet Samuel, Enhedschef, Sundhedsstyrelsen E-mail:, jmas@sst.dk
 6. Erik Jylling, Sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner. ejy@regioner.dk
 7. Karen Toke, Centerchef, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune. E-mail: ec5a@suf.kk.dk
 8. Christian Harsløf, direktør for Social, job og Sundhed, Roskilde Kommune. E-mail: christianhar@roskilde.dk
 9. Anja Mitchell, formand, Overlægeforeningen. E-mail: aumitchell@dadlnet.dk
 10. Jens Winther Jensen, direktør, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram. E-mail: rkkp@rm.dk
 11. Christian Freitag, formand. Praktiserende Lægers Organisation. E-mail: cfreitag@dadl.dk
 12. Frede Olesen, prof., dr.med., fhv. prakt. læge. Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet. E-mail: fo@feap.dk
 13. Anne Frølich, overlæge, forskningsleder, Ph.d. Forskningsenheden for Kroniske Sygdomme, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Region Hovedstaden. E-mail:Anne.Froelich@regionh.dk
 14. Finn Breinholt Larsen, programleder, seniorforsker, DEFACTUM, Region Midtjylland. E-mail: breinholt@stab.rm.dk
 15. Mogens Vestergaard, professor i almen medicin og praktiserende læge. E-mail: mv@ph.au.dk
 16. Peter Vedsted, overlæge, professor, Forskningsenheden for Almen Praksis og Universitetsklinisk for Innovative Patientforløb, Aarhus Universitet. E-mail: vedsted@ph.au.dk
 17. Mikkel Bring Christensen, Overlæge og klinisk lektor ved Klinisk farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital og Københavns Universitet. E-mail: bring.christensen@regionh.dk
 18. Hanne Rolighed Christensen, Ledende Overlæge og professor, Klinisk farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital og Københavns Universitet. E-mail: rolighed.christensen@regionh.dk
 19. Kjeld Møller Pedersen, professor Syddansk Universitet Aalborg Universitet. E-mail: kmp@sam.sdu.dk
 20. Steen Rank Petersen. tidl. KL, nu Sundhedschef, Glasaxe Kommune. stepet@gladsaxe.dk
 21. Jakob E. Bardram Professor, Danmarks Tekniske Universitet, Direktør, Copenhagen Center for Health Technology Richard Petersens Plads, 2800 Kgs. Lyngby, Denmark. E-mail: jakba@dtu.dk
 22. Michaela Schiøtz, seniorforsker, Forskningsenheden for Kroniske Sygdomme, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.E-mail: louise.schioetz@regionh.dk
 23. Inge Kristensen, direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed E-mail: ik@patientsikkerhed.dk
 24. Sidsel Vinge, projektleder KORA. E-mail: sidselvinge@gmail.com
 25. Mickael Bech, direktør, professor, KORA. E-mail: mibe@kora.dk
 26. Andreas Rudkjøbing, Post.doc, Læge, Ph.d. Københavns Universitet, formand, Lægeforeningen. E-mail: anru@sund.ku.dk